Aanpakken van de BSI en SSI risicofactoren als onderdeel van het wasproces bij patiënten met

Chloorhexidinegluconaat Sage 20 mg/ml, geïmpregneerde doek

Verhoogde kans op ziekenhuis verworven (nosocomiale) infecties

Toepassingen die zijn ontworpen ziekenhuis verworven infecties (HAIs) te verminderen zijn van levensbelang om risico op morbiditeit en sterfte te reduceren.

Het Europees Centrum voor ziektepreventie en –bestrijding (ECDC) schat dat ongeveer 80.000 patiënten, dat is 1 op de 18 patiënten, in Europese ziekenhuizen op zijn minst 1 ziekenhuis verworven infectie heeft.1

Vertrouw op het product dat is geregistreerd als geneesmiddel

Chloorhexidinegluconaat Sage 20 mg/ml geïmpregneerde doekjes zijn geregistreerd als geneesmiddel voor het tegengaan van algemene huid antisepsis, als onderdeel van een vergevorderd preoperatief reinigingsplan. Weest u er zeker van dat u werkt met het beste product dat niet alleen claimt echte infectiepreventieresultaten te leveren, maar dat ook daadwerkelijk doet.

  • Toegewezen marketingauthorisatie april 2013
  • Het is bewezen dat het een brede variëteit aan organismen inclusief MRSA, VRE, Acinetobacter baumannii, Pseudomonas aeruginosa en diverse Streptococcus species op de huid van uw patiënt vermindert.
REFERENTIE: 1. European Centre for Disease Prevention and Control, Press Release: Each day, one in 18 patients in European hospitals has a healthcare-associated infection: ECDC estimates, Stockholm, 4 July, 2013.

Huid antisepsis

DOWNLOAD BROCHURE DOWNLOAD BESTELCATALOGUS

Naam van het geneesmiddel
Chloorhexidinegluconaat Sage 20 mg/ml, geïmpregneerde doek
Kwalitatieve en kwantitatieve samenstelling
Chloorhexidinegluconaat 2% w/v oplossing (overeenkomend met 500 mg chloorhexidinegluconaat per doek).
Farmaceutische vorm
Geïmpregneerde doek.
Therapeutische indicatie
Huidantisepsis als onderdeel van een pre-operatief reinigingsregime en algemene huidantisepsis.
Contra-indicaties
Niet gebruiken bij te vroeg geboren baby’s of baby’s met een laag geboortegewicht. Niet gebruiken bij baby’s jonger dan 2 maanden of baby’s die fototherapie krijgen. Niet te gebruiken onmiddellijk voorafgaand aan invasieve technieken zoals venapunctie, lumbaalpunctie of operatie. Niet gebruiken op open wonden of beschadigde huid. De doeken zijn contra-geïndiceerd bij patiënten die overgevoelig zijn voor het werkzame bestanddeel of voor één van de hulpstoffen.
Waarschuwingen en voorzorgen
Verwijderd houden van de ogen, oren en de mond. Kan leiden tot ernstig of blijvend letsel als chloorhexidine hierin komt en blijft. In geval van contact, onmiddellijk uitspoelen met water.
Het gebruik van alcoholische en waterige chloorhexidine oplossingen voor huidantisepsis voorafgaand aan invasieve procedures is geassocieerd met chemische brandwonden bij pasgeborenen. Dit risico lijkt hoger te zijn bij te vroeg geboren baby’s, in het bijzonder bij een zwangerschap korter dan 32 weken en in de eerste 2 weken na de geboorte.
Bijwerkingen
Vaak: huidirritatie; zeer zelden: gegeneraliseerde allergische reacties; frequentie onbekend: chemische brandwonden bij pasgeborenen.

ATC-code: D08AC02
UAD
Sage Products Coöperatief U.A., Herikerbergweg 238, Luna ArenA, 1101 CM Amsterdam

DOWNLOAD BESTELCATALOGUS

9612-X_UK_CHG_6pk_NewLabelChloorhexidinegluconaat Sage 20 mg/ml, geïmpregneerde doek

6 doekjes per verpakking
doekgrootte: 19cm x 19cm
40 pakjes per doos
Nabestelling #9620-X

Klinische ondersteuning

Prevention of Colonization and Infection by Klebsiella pneumoniae Carbapenemase–Producing Enterobacteriaceae in Long-term
Acute-Care Hospitals (in pdf)

Mary K. Hayden, Michael Y. Lin, Karen Lolans, Shayna Weiner, Donald Blom, Nicholas M. Moore, Louis Fogg, David Henry, Rosie Lyles, Caroline Thurlow, Monica Sikka, David Hines, and Robert A. Weinstein

Is Your Antiseptic Effective Against Clinical Multidrug-resistant Microorganisms? A Chlorhexidine Digluconate Formulation Demonstrating Efficacy Even at Lower Concentrations (in pdf)
Nico T. Mutters, Frank Günther, Stefan Kaiser, Tamara Fries, Uwe Frank
Heidelberg University Hospital, Department of Infectious Diseases, Heidelberg, Germany

Chlorhexidine daily bathing: Impact on health care associated infections caused by gram-negative bacteria (in pdf)
Nadim Cassir MD, Guillemette Thomas MD, Sami Hraiech MD,
Julie Brunet, Pierre-Edouard Fournier MD, PhD, Bernard La Scola MD, PhD,
Laurent Papazian MD, PhD

Targeted versus Universal Decolonization to Prevent ICU Infection
Susan S. Huang, M.D., M.P.H., Edward Septimus, M.D., Ken Kleinman, Sc.D.

Klik hier voor een complete lijst met klinische bewijzen om uw inspanningen t.a.v. preventie te ondersteunen.

Klinische informatie

Evaluatieformulieren

Productevaluatie

Middelen

Overzicht van producteigenschappen

Veiligheidsinformatiebladen

Bekijk alles