Preventie van hieldecubitus

De hiel en de enkel zijn resp. 2e en 5e van de meest voorkomende gebieden waar een decubitus zich ontwikkelt.1 Integreren van een decubitus preventieprotocol – tezamen met een tijdige, agressieve implementatie van drukverminderende en drukontlastende middelen – heeft bewezen dat dat tot een vermindering van de aantallen hieldecubitus leidt.2

Richtlijnen van de Nationale Decubitus Adviesraad (NPUAP) en de Europese Decubitus Adviesraad (EPUAP) bevelen het zekerstellen van „het vrijmaken van de hielen van het bedoppervlak“ aan…3 De richtlijnen geven tevens aan dat „Hielbeschermingsmiddelen moeten de hiel compleet omhoog brengen (de hiel ontlasten) op een dusdanige wijze dat het gewicht van het been verdeelt wordt over de kuit zonder druk te geven op de Achillespees.“3

Implementatie van een protocol waarbij de hiel ontlast wordt bij patiënten met een verhoogd risico op hieldecubitus is cruciaal. Het duurt vaak even voordat hieldecubitus zichtbaar is – de NPUAP/EPUAP geeft aan dat „de tijd tussen de ontwikkeling van een decubitus en het moment wanneer een decubitus zichtbaar wordt op de huid, varieert tussen enkele uren tot 3-5 dagen.“3 Dit betekent dat het belangrijk is om hieldrukontlastende middelen in te zetten alvorens decubitus zichtbaar is, omdat het eventueel verborgen symptomen kan hebben.

REFERENTIES: 1. Amlung SR, Miller WL, Bosley LM, Adv Sking Wound Care. Nov/Dec 2001; 14(6):297-301. 2. Walsh J, et al., Keeping Heels Intact: Evaluation of a Protocol for Prevention of Facility-Acquired Heel Pressure Ulcers. Presented at the Symposium on Advanced Wound Care, San Antonio, TX. Apr. 2006. 3. National Pressure Ulcer Advisory Panel and European Pressure Ulcer Advisory Panel. Prevention and treatment of pressure ulcers: clinical practice guideline. Washington DC National Pressure Ulcer Advisory Panel; 2009.

Using heel protectors for the prevention of hospital-acquired pressure ulcers
Rajpaul K, Acton C
British Journal of Nursing 2016, Vol 25, No 6: TISSUE VIABILITY SUPPLEMENT
Download artikel (in pdf)

Preventing Heel Pressure Ulcers and Plantar Flexion Contractures in High Risk Sedated Patients
Meyers T
J Wound Ostomy Continence Nurs. 2010 Jul-Aug;37(4):372-8.
Bekijk abstract – PubMed 

Evaluation of a protocol for prevention of facility-acquired heel pressure ulcers
Walsh JS, Plonczynski DJ
Journal of Wound, Ostomy & Continence Nursing. March/April 2007; 34(2):178-183.
Bekijk abstract
Bekijk volledige tekst (login verplicht)
Download artikel (in pdf) (login verplicht)

Heel Pressure Ulcers: How Do We Prevent Them and Evaluate Practice? An Example Within an Acute Care Hospital
Acton C, RN, Msc
Download poster (in pdf)
The Use of Heel Protectors in the Prevention, Treatment and Management of Pressure Ulcers
Kumal R, RN, Dip HE, BSc (Hons), MSc
Presented at EMWA 2015; London, UK; 13-15 May, 2015
Download poster (in pdf)
Use of a Heel Protection Device and Honey Dressing – An Evidence Based Regimen for SDTI on a Spinal Cord Injury Patient
Pukiova I
Download poster (in pdf)
Never Events: Can The Congressional Mandate Be Met?
Lyder C
Poster Presented at the Institute for Health Care Improvement (IHI), Orlando, FL December 6-8, 2010
Download poster (in pdf)
Human Cadaver Testing to Determine the Reliability of Heel Boot Positioning or Grip of Eight Commercially Available Pressure Relieving Heel Protector Boots
Bill B, Pedersen J, and Call E, MS RSM (NRM)
Poster presented at the Poster presented at the 25th Annual Symposium on Advanced Wound Care (SAWC); April 19-22, 2012
Download poster (in pdf)
Heel Pressure Ulcer Prevention: A Comparative Effective Evaluation
McGovern J, DiPerri J
Poster presented at the 25th Annual SAWC Conference April 19-22 2012
Download poster (in pdf)
Heel Pressure Ulcer Prevention – The Continued Journey within an Acute Care Facility
Hanna-Bull D, RN, BScN, MN
Poster presented at the WOCN conference, New Orleans, LA, June 2011
Download poster (in pdf)

Evaluatieformulieren

Productevaluatie