Aanpakken van de risicofactoren van ziekenhuis verworven pneumonie (HAP) en beademingspneumonie (VAP)

Het handhaven van mondhygiëne heeft bewezen dat het ziekenhuis verworven pneumonie (HAP) helpt te reduceren, inclusief beademingspneumonie (VAP) en aspiratiepneunomie.1,2,3 VAP is de meest voorkomende infectie die voorkomt bij patiënten nadat ze op de Intensive Care (IC) zijn gekomen.4

Uit een grote Europese observatieonderzoek is gebleken dat bijna 25% van de patiënten een IC-gerelateerde infectie ontwikkelden en de ademhalingsplek zorgde voor 80% van deze infecties. VAP kan worden gelinked aan verhoogde duur van beademing, IC en ziekenhuisopnameduur en zorgde voor aanzienlijke stijging van kosten.5 Preventie van VAP is waarschijnlijk een van de meest kosteneffectieve interventies die momenteel binnen de IC haalbaar is.6

De informatie op dit gebied, welke klinische bewijzen en lering bevat, zal u helpen om een uitgebreid en op resultaten gebaseerd mondhygiëne programma te maken en implementeren voor uw instelling.

REFERENTIES: 1. Schleder B, Stott K, Lloyd RC, J Advocate Health Care, 2002;4(1):27-30. 2. Vollman K, Garcia R, Miller L, AACN News. Aug 2005;22(8):12-6. 3. Yoneyama T, et al., J Am Geriatrics Society. 2002;50(3):434-8. 4. Vincent J-L et al. Sepsis in European intensive care units: Results of the SOAP study. Critical Care Medicine 2006, 34:344-353 5. Safdar N et al. Clinical and economic consequences of ventilator-associated pneumonia: a systematic review. Critical Care Medicine 2005, 33:2184-93 6. Shorr AF & Wunderink RG. Dollars and sense in the intensive care unit: the costs of ventilator associated pneumonia. Critical Care Medicine 2003, 31:1582-3.

Reducing Ventilator-Associated Pneumonia Through Advanced Oral-Dental Care: A 48-Month Study
Garcia R, Jendresky L, Colbert L, Bailey A, Zaman M, Majumder M
AJCC
Bekijk abstract

The effect of a comprehensive oral care protocol on patients at risk for ventilator-associated pneumonia
Schleder B, Stott K, Lloyd RC
Journal of Advocate Health Care, Spr/Sum 2002;4(1):27-30.
Download studie (in pdf)
Download poster (in pdf)

Basic Nursing Care to Prevent Nonventilator Hospital-Acquired Pneumonia
Quinn B
Journal of Nursing Scholarship, 2013; 00:00, 1-9.
Download studie (in pdf)

Improved Patient Outcomes and Substantial Economic Savings From Quality Improvement Initiative for VAP Prevention
Hample C
HealthTrust University Conference, August 17-19, 2009
Download poster (in pdf)
Download handout (in pdf)
The Development and Implementation of an Oral Hygiene Policy to an Acute Neurological Rehabilitation Unit
Bell F, Elder R
Download poster (in ppt)
Has the Oral Care for Mechanically Ventilated Patients Improved on ITU?
Crowley M, Brown S, Wakefield P
Download poster (in pdf)
Ventilator Associated Pneumonia (VAP) — Improving Practice With An Audited Oral Care Intervention
Gray K, Jarvis S, Bomford J, Hayden P, Divekar N
Download poster (in pdf)